Referaty - Historia informatyki w warszawskich Zakładach "Era"


1.J.Slawinski_Historia opracowan i produkcji

2.A.Bibinski_Technologia produkcji

3.J.Slomczynski_Testowanie

4.W. Brzeski_Pamieci dyskowe

5.J.Popko_Mera 300

6.J.Dzoga_K-202_Mera 400_min

7.J.Slawinski_Historia Eksportu

8.K.Wasiek_Referat MERA CNC-NUCON 400

9.J.Popko_Mazovia

10.W.Marcinski_Wybrane zastosowania i wdrożenia

J.Slomczynski_Nuxon 500

E. i A.Ziemkiewicz_komputery 16-bitowe