Aktualności

Warunki członkostwa

1. Członkami wspierającymi PTI mogą być osoby prawne, które są zainteresowane działalnością Towarzystwa i zadeklarują poparcie finansowe na rzecz działalności statutowej PTI oraz zostaną przyjęte przez Zarząd Główny Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
2. Członkowie Wspierający mają prawo do współpracy z Towarzystwem na zasadach okreslonych regulaminem uchwalonym przez Zarząd Główny Towarzystwa.
3. Członkowie wspierający mają prawo otrzymywania corocznych sprawozdań Zarządu Głównego PTI.
4. Członek wspierający traci swoje prawa członkowskie na skutek:

5. Rozpoczęcie Członkostwa Wspierającego PTI :

6. Składka roczna jest zróżnicowana i wynosi:

- wpłata miesięczna
- wpłata półroczna, upoważniająca do 5% rabatu
- wpłata jednorazowa (w całości) upoważniająca do 10% rabatu

Zmiany zasad członkostwa wspierającego, dokonywane przez Zarząd Główny PTI, będą ogłaszane z wyprzedzeniem półrocznym.
Wszelkie zapytania i uwag w sprawie członkostwa wspierającego należy kierować do Biura Zarządu Głównego.

Prawa Członka Wspierającego PTI

Członek Wspierający ma prawo:

1. posługiwania się tytułem Członka Wspierającego Polskiego Towarzystwa Informatycznego
2. dwukrotnego w roku umieszczenia nazwa firmy na, publikowanej w dwóch krajowych periodykach informatycznych, liście członków wspierających (kat A. wraz z logo firmy)
3. W ramach imprez organizowanych przez Towarzystwo:

4. zniżki: kat A - 10%, kat. B - 5%:

5. Wielkość zniżek jest powiększana wraz ze wzrostem deklarowanej składki proporcjonalnie do stosunku deklarowanej składki i wielkości składki minimalnej nie więcej jednak niż: