Aktualności

Platforma kontaktu Moodle

Zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów do korzystania z platformy kontaktu Moodle PTI dostępnej pod adresem http://edu.rsei.umk.pl/mpti

Na platformie można znaleźć dokumentację i uczestniczyć w dyskusji na tematy:

  1. Przygotowanie do realizacji Strategii PTI 2011-2014
  2. System KOKPIT

oraz informacje archiwalne:

  1. Zmiany w Statucie (przed Nadzwyczajnym Zjazdem)
  2. Strategia PTI na lata 2011-2014 (przed Nadzwyczajnym Zjazdem)

Platforma może być wykorzystana przez członków PTI przy realizacji również innych, ważnych tematów,

Szczegóły: Anna Beata Kwiatkowska