Aktualności

Regulamin Izby

Regulamin Izby Rzeczoznawców PTI

Izba Rzeczoznawców PTI działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny PTI w dniu 14 kwietnia 2012 roku.

Regulamin Izby jest zbiorem zasad obowiązujących rzeczoznawców PTI i kierownictwo Izby, mających na celu zagwarantowanie naszym klientom rzetelność i bezstronność opinii oraz poufność spraw w nich zawartych.

Do pobrania: Pełny tekst Regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI (załącznik do Uchwały ZG 148e/XI/14 z dnia 30.04.2014 w sprawie regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI)

.