BIR - Tom I

Wybrane zagadnienia opiniowania sądowo-informatycznego”, M.Szmit