Aktualności

Zostań Rzeczoznawcą PTI

Kandydat ubiegający się o przyjęcie w poczet rzeczoznawców PTI jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi Izby Rzeczoznawców następujących dokumentów:

1. Wniosku o powołanie na rzeczoznawcę PTI w postaci wypełnionej i podpisanej Karty Rzeczoznawcy (cz.: A, B, C).

2. Życiorysu zawodowego, potwierdzającego wykształcenie, kompetencje oraz doświadczenie zawodowe w deklarowanych przez kandydata specjalnościach.

3. Pisemnych rekomendacji wystawionych przez dwóch rzeczoznawców z co najmniej dwuletnim stażem w Izbie Rzeczoznawców PTI.

4. Kopii dokumentów istotnych z punktu widzenia zakresu działania w Izbie Rzeczoznawców tj.:

5. Oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Izby Rzeczoznawców PTI.