Komisja ds. Grantów

W skład Komisji ds. Grantów wchodzą:

Regulamin działania Komisji ds. Grantów

Regulamin przyznawania grantów

FORMULARZ WNIOSKU o dofinansowanie inicjatyw i projektów realizowanych przez jednostki i członków PTI:

FORMULARZ SPRAWOZDANIA z dofinansowania inicjatyw i projektów realizowanych przez jednostki i członków PTI: