Regulaminy

Regulamin pracy Zarządu Głównego, zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Głównego PTI w dniu 24 stycznia 2015 roku.

Regulamin pracy Prezydium Zarządu Głównego, zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Głównego PTI w dniu 24 stycznia 2015 roku.

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej, zatwierdzony przez GKR w dniu 10 listopada 2017 roku

Regulamin Sadów Koleżeńskich, zatwierdzony na VIII Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego w dniu 21 maja 2005 roku w Warszawie.

Regulamin zwrotu kosztów członkom PTI, zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 28 października 2017 r.