Aktualności

Oddział Dolnośląski

Zarząd

Zbigniew Huzar - prezes Zarządu
Zygmunt Mazur - wiceprezes
Hanna Mazur - sekretarz
Tobiasz Koprowski - członek zarządu
Lech Madeyski - członek zarządu
Andrzej Niemiec - członek zarządu
Janusz Żmudziński - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Urszula Staszak - przewodnicząca
Ewa Szpunar-Huk
Krzysztof Ziemba

Sąd Koleżeński

Iwona Dubielewicz - przewodnicząca
Kazimierz Frączkowski
Leszek Koszałka

Siedziba

ul. Tczewska 14, 51-429 Wrocław
tel. 0502 77 28 75
e-mail: wroclaw@pti.org.pl
www: http://www.pti.wroc.pl

Numer konta:
88 1090 1056 0000 0001 1134 3209
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa