Aktualności

Oddział Górnośląski

Zarząd

Adrian Kapczyński - prezes
Arkadiusz Banasik
Wojciech Głazek
Wiesław Grządziel
Adam Mizerski
Sławomir Smugowski
Ewa Szymala
Mariusz Tomaka
Marcin Zając

Komisja Rewizyjna:

Jarosław Żabówka - przewodniczący
Dariusz Kowal
Rafał Kratochwil

Sąd Koleżeński

Elżbieta Bowdur - przewodnicząca
Marcin Aptekorz
Józef Buszman

Siedziba Oddziału

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
Oddział Górnośląski
ul. Ligocka 103 bud. 3
40-568 Katowice
tel. kom. 604363977 (Adrian Kapczyński)
tel. kom. 504646634 (Sławomir Smugowski)
e-mail: biuro@pti.katowice.pl
www: http://www.pti.katowice.pl

Numer konta:
03 1090 1056 0000 0001 1121 2140
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa