Aktualności

Oddział Kujawsko-Pomorski

Zarząd

Anna Beata Kwiatkowska - prezes
Piotr Bała - wiceprezes ds. edukacji (Toruń)
Sławomir Kryś - wiceprezes ds. członkowskich (Tuchola)
Ewa Ankiewicz-Jasińska - wiceprezes ds. gospodarczych (Bydgoszcz)
Teresa Cichocka - sekretarz
Piotr Woronowicz - skarbnik
Jerzy Białkowski - członek Zarządu
Jerzy Kowalik - członek Zarządu
Michał Meina - członek Zarządu
Andrzej Polewczyński - członek Zarządu
Krzysztof Skowronek - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Jacek Kobus - przewodniczący
Teresa Kordas
Romuald Słupski

Sąd Koleżeński

Piotr Kornacki - przewodniczący
Jadwiga Roguska
Krystyna Warachowska

Siedziba

ul. Chopina 12/18
87-100 Toruń
tel. 0 56 611 34 04
fax. 0 56 611 33 79

mail: pti@mat.uni.torun.pl
www: http://okp.pti.org.pl
lista dyskusyjna: pti_okp@man.torun.pl

Numer konta
13 1090 1056 0000 0001 1121 2154
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa