Aktualności

Oddział Łódzki

Zarząd

Andrzej Romanowski - prezes
Prof. dr hab. Marian Niedźwiedziński - wiceprezes
Prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski - wiceprezes
Beata Ostrowska - wiceprezes
Zdzisław Łuczak
Małgorzata Zwolińska
Jacek Nowakowski - skarbnik

Sąd Koleżeński

Lidia Jackowska-Strumiłło
Tomasz Pawlicki
Mirosław Dratwiński
Krzysztof Lichy

Komisja Rewizyjna

Dominika Lisiak-Felicka
Piotr Korbel
Jacek Kucharski
Robert Ostrowski

Siedziba

Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej
ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź
tel. 042 631 27 50
fax 042 631 27 55
www: http://pti.kis.p.lodz.pl

Numer konta:
18 1090 1056 0000 0001 1121 2161
Bank Zachodni WBK SA 4 O/Warszawa