Aktualności

Oddział Lubelski

Zarząd

Marek Miłosz - prezes Zarządu
Mariusz Haleniuk - wiceprezes, skarbnik
Elżbieta Miłosz - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Bożenna Hołoń - przewodnicząca
Robert Nowomiejski
Michał Roman

Sąd Koleżeński

Wojciech Kulik - przewodniczący
Marcin Jurzysta
Bogdan Wit

Siedziba

Politechnika Lubelska, Katedra Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36a, 20-618 Lublin

Numer konta:
BZ WBK 4/O Warszawa
48 1090 1056 0000 0001 1121 2203