Aktualności

Oddział Małopolski

Zarząd

Marek Valenta – prezes
Beata Chodacka
Grzegorz Jasiński
Katarzyna Mrowca
Piotr Nawrocki
Jacek Niwicki
Tomasz Pełech-Pilichowski
Alicja Pituła
Monika Skucińska

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Dobrowolski
Marek Gajęcki
Krzysztof Zieliński

Sąd Koleżeński

Tadeusz Syryjczyk
Ryszard Tadeusiewicz
Małgorzata Żabińska

Siedziba

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Informatyki, ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
tel. (+48 12) 617 38 94
fax (+48 12) 633 89 07 (z dopiskiem PTI)
pti@pti.krakow.pl
http://pti.krakow.pl

KONTO BANKOWE
52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa

NIP: 522-000-20-38
REGON: 001236905