Aktualności

Oddział Mazowiecki

Zarząd

Marcin Paprzycki - prezes
Małgorzata Kalinowska-Iszkowska - wiceprezes
Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz - skarbnik
Tomasz Kulisiewicz - sekretarz
Anna Andraszek - członek zarządu
Michał Drozdowicz - członek zarządu
Andrzej Dyżewski - członek zarządu
Maciej Machowiak - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Paweł Sawicki - przewodniczący
Maria Ganzha
Teresa Hulanicka-Michalak

Sąd Koleżeński

Zbigniew Kaliszyk
Andrzej Król
Wiesław Paluszyński

Adres do korespondencji i kontaktu:
Biuro Zarządu Głównego PTI
ul. Solec 38 lok. 103
00-394 Warszawa

Adres rejestracyjny i do faktur:
ul. Solec 38 lok. 103
00-394 Warszawa
NIP 522-000-20-38

Numer konta
03 1090 1056 0000 0001 1121 2237
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa

tel/fax 22 838 47 05

http://www.mazowsze.pti.org.pl

Facebook: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_177021745679984