Aktualności

Oddział Pomorski

Zarząd

Andrzej Majewski – prezes
Przemysław Jatkiewicz – wiceprezes/skarbnik
Wojciech Walaszkowski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Wojciech Kiedrowski - przewodniczący
Grzegorz Borowski
Jacek Rak

Sąd Koleżeński

Alicja Myszor - przewodnicząca
Lidia Rutkowska
Jarosław Robaczewski

Siedziba

Wawelska 15/15, 80-034 Gdańsk
tel. 058 300 45 40
e-mail: info@pti.gda.pl, pti@pti.gda.pl
www: http://www.pti.gda.pl

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178