Aktualności

Oddział Wielkopolski

Zarząd

Mikołaj Morzy - prezes
Marek Węgrzyn - wiceprezes
Krzysztof Zwierzyński - skarbnik
Dariusz Brzeziński - sekretarz
Rafał Klaus - członek zarządu
Adam Wojciechowski - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Bogdan Pilawski
Idzi Siatkowski
Jerzy Stefanowski

Sąd Koleżeński

Filip Kolendo
Ewa Łukasik
Maciej Piernik

Siedziba

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
tel. 61 879 07 90, 61 665 29 22
e-mail: Poznan@pti.org.pl
www: http://www.pti.poznan.pl

Numer konta:
43 1090 1056 0000 0001 1121 2196