Aktualności

Oddział Wielkopolski

Zarząd

Andrzej Marciniak - prezes
Robert Wrembel - wiceprezes
Marek Węgrzyn - wiceprezes
Rafał Klaus - skarbnik
Adam Wojciechowski - sekretarz
Łukasz Grala - członek zarządu
Mikołaj Morzy - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

Idzi Siatkowski - przewodniczący
Bogdan Pilawski
Jerzy Stefanowski

Sąd Koleżeński

Ewa Łukasik - przewodnicząca
Filip Kolendo
Maciej Piernik

Siedziba

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
tel. 61 879 07 90, 61 665 29 22
e-mail: Poznan@pti.org.pl
www: http://www.pti.poznan.pl

Numer konta:
43 1090 1056 0000 0001 1121 2196