Aktualności

Oddział Zachodniopomorski

Zarząd

Zdzisław Szyjewski - prezes
Barbara Królikowska - wiceprezes
Tomasz Komorowski - wiceprezes
Mirosław Zajdel - skarbnik, sekretarz
Tomasz Klasa - członek zarządu
Małgorzata Łatuszyńska - członek zarządu
Kesra Nermend - członek zarządu

Komisja Rewizyjna

M. Godniak
A. Wawrzyniak
M. Mazur

Sąd Koleżeński

M. Grzesiak - przewodniczący
A. Kulpa
I. Miciuła

Siedziba

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel. 91-444-1901, 501-072-951, 605-686-797
www: http://www.pti.szczecin.pl

Numer konta:
65 1090 1056 0000 0001 1121 2188
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa