Aktualności

Rada Naukowa

Rada Naukowa PTI kadencji 2014-2017

powołana przez XI Zjazd Delegatów PTI

prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski - Przewodniczący (Oddział Zachodniopomorski)

dr hab. prof. PW Zygmunt Mazur - Wiceprzewodniczący (Oddział Dolnośląski)

dr hab. inż. prof. PG Cezary Orłowski - Wiceprzewodniczący (Oddział Pomorski)

dr hab. Jakub Swacha - Sekretarz (Oddział Zachodniopomorski)

prof. dr hab. Zbigniew Huzar (Oddział Dolnośląski)

prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)

prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)

prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (Oddział Małopolski)

dr hab. Tadeusz Gospodarek (Oddział Dolnośląski)

dr hab. Leszek Maciaszek (Oddział Dolnośląski)

dr hab. inż. Lech Madeyski (Oddział Dolnośląski)

dr hab. Zenon Sosnowski (Oddział Podlaski)

dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)

dr inż. Andrzej Romanowski (Oddział Łódzki)

dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski)

Strona Rady Naukowej PTI: rn.pti.org.pl/