Aktualności

Rada Naukowa

Rada Naukowa PTI kadencji 2017-2020 powołana przez XII Zjazd Delegatów PTI

dr hab. Piotr Bała, prof. nadzw. Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
(Oddział Kujawsko-Pomorski)

prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)

dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)

dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej (Oddział Dolnośląski)

dr hab. Zygmunt Mazur, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej (Oddział Dolnośląski)

prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)

prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski)

dr hab. Zenon Sosnowski, prof. nadzw. Politechniki Białostockiej (Oddział Podlaski)

dr hab. Jakub Swacha, prof. nadzw. Uniwersytety Szczecińskiego (Oddział Zachodniopomorski)

prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski)

dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)

dr inż. Przemysła Jatkiewicz (Oddział Pomorski)

dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)

dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski)

dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski)

Strona Rady Naukowej PTI: rn.pti.org.pl/