Sekcja Analizy Danych

Sekcję powołano uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 056/XII/15 z dnia 27.06.2015 r.

Zarząd Sekcji:

Zenon Sosnowski

- Przewodniczący

Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji Analizy Danych

Sprawozdania z działalności Sekcji:

Sprawozdanie Sekcji Analizy Danych za 2015 r.