Sekcja Terminologiczna

Sekcja Terminologiczna została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 180/X/11 z dnia 02 kwietnia 2011 r.

Cele:

Celem działania sekcji jest promowanie poprawności polskiego słownictwa informatycznego. Zamierzeniem jest formułowanie wniosków kierowanych do profesjonalistów oraz gremiów opiniotwórczych i zajmujących się opracowywaniem standardów.

Środki działania:

Strona internetowa listy dyskusyjnej Sekcji:

Zarząd Sekcji:

Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji Terminologicznej PTI

Sprawozdania z działalności Sekcji

Sprawozdanie Sekcji Terminologicznej za 2015 r.