Sekcja eZdrowie-życie bez barier

Sekcja została powołana uchwałą Zarządu Głównego nr 088-XII-16 z dnia 02.04.2016 r.

Zarząd sekcji:

Małgorzata Piątkowska – Przewodnicząca Zarządu
Katarzyna Kaczmarek-Majer – Wiceprzewodnicząca Zarządu
Paweł Masiarz – Sekretarz Zarządu
Ryszard Mężyk – Członek Zarządu
Krzysztof Markiewicz – Członek Zarządu

Kontakt:

Małgorzata Piątkowska – Przewodnicząca Zarządu

Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji eZdrowie-życie bez barier

Strona www sekcji:

http://www.ezdrowie.pti.org.pl/