Sekcja eZdrowie-życie bez barier

Sekcja została powołana uchwałą Zarządu Głównego nr 088-XII-16 z dnia 02.04.2016 r.

Celem działania sekcji jest poprawa jakości życia każdego człowieka we wszystkich sferach życia społecznego, w szczególności osób niepełnosprawnych, starszych i innych osób z problemami zdrowotnymi, jak i z ograniczonym dostępem do edukacji, rehabilitacji, rynku pracy itd.

Jesteśmy przekonani o tym, że wykorzystanie technologii informatycznych może w znaczący sposób poprawić jakość życia tych osób, ich codzienne funkcjonowanie i bezpieczeństwo, umożliwić edukację i pracę, a tym samym uczynić ich samodzielnymi społecznie i ekonomicznie obywatelami.

Cele pragniemy osiągać między innymi poprzez:

1. wymianę doświadczeń i łączenie specjalistów z różnych dziedzin i środowisk,

2. wprowadzanie zmian w otoczeniu poprzez rzecznictwo, aby można było skuteczniej przyczyniać się do poprawy jakości życia człowieka,

3. popularyzowanie idei szeroko rozumianej dostępności dla wszystkich bez względu na wiek, wykształcenie, rodzaj ograniczeń zdrowotnych itd.,

4. rozpoznawanie i popularyzowanie dostępnych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych, osób starszych, a także dla każdego człowieka, który doświadcza problemów zdrowotnych, czy też barier we wszystkich sferach życia społecznego,

5. świadczenie usług eksperckich,

6. inicjowanie i realizację projektów (m.in badawczo-rozwojowych),

7. inicjowanie tworzenia nowych rozwiązań zgodnie z potrzebami społecznymi i ich wdrażanie oraz udostępnianie,

8. stworzenie forum nt. standardów (np. wspólne modele reprezentacji danych),

9. prowadzenie m.in list dyskusyjnych pozwalających na wymianę informacji, doświadczeń.

Kontakt:

Małgorzata Piątkowska

Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji eZdrowie-życie bez barier

WYDARZENIA:

Relacja ze spotkania nt. wykorzystania teleinformatyki

Utworzenie w maju 2016 roku sekcji „eZdrowie-życie bez barier” było długo oczekiwaną inicjatywą w Polskim Towarzystwie Informatycznym, które w tym roku obchodzi 35-lecie działalności. Radość tę podzielali wraz ze współtwórcą sekcji – Ryszardem Mężykiem – uczestnicy spotkania, które odbyło się 22 listopada 2016 r. w siedzibie głównej PTI.

Ryszard Mężyk, członek zarządu sekcji, przygotował merytoryczną część tego spotkania i zaprosił do wspólnej prezentacji znamienitych prelegentów: Pawła Masiarza oraz Kajetana Wojsyka. Spotkanie poświęcone było wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Współorganizatorami spotkania byli także Oddział Mazowiecki PTI, Polskie Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia oraz Polski Oddział IEEE Computer Society wiecej...

Spotkanie nt. wykorzystania teleinformatyki

Sekcja „eZdrowie-życie bez barier” Polskiego Towarzystwa Informatycznego zaprasza na spotkanie poświęcone wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia. Spotkanie odbędzie się 22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 18:00 w siedzibie głównej PTI, Warszawa, ul. Solec 38 lok. 103. Przewidywany czas spotkania: 2 godziny więcej...

Relacja ze spotkania nt. systemu EASTIN

W czwartek, 27 października odbyło się spotkanie organizowane przez sekcję eZdrowie-życie bez barier, działającą przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Dotyczyło ono EASTIN - Europejskiej sieci informacji o technologiach rozwiązujących problemy ciężkiej niepełnosprawności i autonomii (European Assistive Technology Information Network – www.eastin.eu) więcej...

Spotkanie o systemie EASTIN

W czwartek, 27 października odbyło się spotkanie organizowane przez sekcję eZdrowie-życie bez barier, działającą przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Dotyczyło ono EASTIN - Europejskiej sieci informacji o technologiach rozwiązujących problemy ciężkiej niepełnosprawności i autonomii (European Assistive Technology Information Network – www.eastin.eu) więcej...