Aktualności

Władze PTI

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa władzami PTI są:

 
  • Zjazd Delegatów PTI
 
  • Zarząd Główny PTI
 
  • Główna Komisja Rewizyjna PTI
 
  • Główny Sąd Koleżeński PTI

Skład osobowy władz Polskiego Towarzystwa Informatycznego XII kadencji 2014-2017:

Zarząd Główny PTI

 

Prezes

Marian Noga

Wiceprezesi

Janusz Dorożyński - Wiceprezes ds. Strategii

Marek Hołyński - Wiceprezes ds. Kontaktów Zewnętrznych

Beata Ostrowska - Wiceprezes ds. Finansowych

Członkowie Zarządu

Zdzisław Babicz

Piotr Bała

Beata Chodacka

Antoni Cichocki - do dnia 16.06.2015 r. (rejestracja zmiany w KRS)

Maria Ganzha

Maciej Godniak

Przemysław Jatkiewicz

Tomasz Klasa

Adam Mizerski

Jerzy Nowak

Tomasz Pełech-Pilichowski

Janusz Żmudziński

Prezydium ZG PTI

Marian Noga – Prezes

Janusz Dorożyński - Wiceprezes

Marek Hołyński - Wiceprezes

Beata Ostrowska - Wiceprezes

Beata Chodacka - Członek Prezydium

Antoni Cichocki - Członek Prezydium - do dnia 21.03.2015 r.

Janusz Żmudziński - Członek Prezydium

 

Główna Komisja Rewizyjna PTI

Wojciech Kulik - Przewodniczący

Robert Milewski - Wiceprzewodniczący

Ewa Szymala - Sekretarz

Ewa Ankiewicz-Jasińska

Tadeusz Wilusz

Główny Sąd Koleżeński PTI

Jarosław Deminet - Przewodniczący

Barbara Królikowska - Wiceprzewodnicząca

Jerzy Ludwichowski

Andrzej Niemiec

Witold Rakoczy