Julia Piechna z NASKU-u o bezpieczeństwie dzieci w internecie

Julia Piechna – ekspertka NASK ds. bezpieczeństwa dzieci w internecie – prowadziła podczas konferencji „Umiejętności cyfrowe2019.pl” – panel dyskusyjny poświęcony zagrożeniom w cyberprzestrzeni oraz sposobom przeciwdziałania im. Uczestnicy konferencji wypracowywali m.in. sposoby dotarcia z tą jakże istotną wiedzą do rodziców.
Konferencja odbyła się 5 grudnia, a jej współorganizatorami byli: Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC), Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz NASK Państwowy Instytut Badawczy.