Izba Rzeczoznawców

Izba Rzeczoznawców Polskiego Towarzystwa Informatycznego świadczy usługi doradcze na rzecz podmiotów państwowych, samorządowych, organizacji publicznych, firm komercyjnych oraz osób fizycznych w zakresie stosowania nowoczesnych technologii i metod teleinformatycznych.

Do usług tych należy m.in.: opracowanie strategii i koncepcji informatyzacji, audytów, ekspertyz, opinii; przygotowanie analizy i oceny projektów informatycznych oraz systemów i rozwiązań informatycznych; doradztwo i wsparcia merytoryczne.

Więcej informacji na stronie: http://ir.pti.org.pl/index.php/uslugi/