Oddział Łódzki PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://pti.kis.p.lodz.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
Politechnika Łódzka
Instytut Informatyki Stosowanej
ul. Stefanowskiego 18/22
90-924 Łódź

tel: +48 42 631 27 50
fax: +48 42 631 27 55

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
18 1090 1056 0000 0001 1121 2161

zarząd
 • Dominik Sankowski
  prezes
 • Robert Banasiak
  wiceprezes
 • Marian Niedźwiedziński
  wiceprezes
 • Beata Ostrowska
  wiceprezes
 • Andrzej Romanowski
  wiceprezes
 • Jacek Nowakowski
  skarbnik
komisja rewizyjna
 • Dominika Lisiak-Felicka
  przewodnicząca
 • Mirosław Dratwiński
  sekretarz
 • Jacek Kucharski
sąd koleżeński
 • Lidia Jackowska-Strumiłło
  przewodnicząca
 • Robert Ostrowski
  zastępca przewodniczącego
 • Tomasz Pawlicki
INFORMACJE Z ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO

Wybory w Oddziale Łódzkim i Świętokrzyskim

Kolejne dwa oddziały wybrały nowe władze, które będą sprawować swoją funkcję od 2020 do 2023 r. W Oddziale Łódzkim Zarząd ukonstytuował się w składzie: Dominik SankowskiPrezesMarian...