Oddział Łódzki PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://pti.kis.p.lodz.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej
ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź
tel: 042 631 27 50
fax: 042 631 27 55

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
18 1090 1056 0000 0001 1121 2161

WŁADZE

Zarząd
Robert Banasiak – prezes
Marian Niedźwiedziński – wiceprezes
Beata Ostrowska – wiceprezes
Andrzej Romanowski – wiceprezes
Jacek Nowakowski – skarbnik
Dominik Sankowski – członek Zarządu
Zdzisław Łuczak – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Dominika Lisiak-Felicka – przewodnicząca
Piotr Korbel
Robert Ostrowski

Sąd Koleżeński
Lidia Jackowska-Strumiłło – przewodnicząca
Jacek Kucharski
Krzysztof Lichy

INFORMACJE Z ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast