Oddział Lubelski PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://pti.cs.pollub.pl/

Adres do korespondencji i kontaktu:
Politechnika Lubelska
Katedra Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36a, 20-618 Lublin

email: m.milosz[at]pollub.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
48 1090 1056 0000 0001 1121 2203

WŁADZE

Zarząd
Marek Miłosz – prezes
Mariusz Haleniuk – wiceprezes, skarbnik
Elżbieta Miłosz – członek Zarządu
Wojciech Kulik – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Mariusz Dzieńkowski – przewodniczący
Dariusz Głuchowski
Renata Skrzypa

Sąd Koleżeński
Bogdan Wit – przewodniczący
Grzegorz Michałowski
Piotr Ziń

Informacje z oddziału lubelskiego
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast