Oddział Małopolski PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://pti.krakow.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Informatyki, ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
email: pti[at]pti.krakow.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
52 1090 1056 0000 0001 1121 2131

NIP: 522-000-20-38
REGON: 001236905

WŁADZE

Zarząd
Marian Bubak – prezes
Beata Chodacka  wiceprezes
Marek Valenta – wiceprezes, skarbnik
Piotr Nowakowski – sekretarz
Grzegorz Jasiński – członek Zarządu
Jerzy Jaworowski – członek Zarządu
Marzena Krzysztoń – członek Zarządu
Piotr Nawrocki – członek Zarządu
Anna Stolińska – członek Zarządu
Bernardeta Wójtowicz – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Marek Kisiel-Dorohinicki – przewodniczący
Marek Gajęcki – sekretarz
Jacek Niwicki – członek Komisji

Sąd Koleżeński
Tadeusz Syryjczyk – przewodniczący
Grzegorz Dobrowolski – wiceprzewodniczący
Małgorzata Żabińska-Rakoczy – sekretarz

INFORMACJE Z ODDZIAŁU MAŁOPOLSKIEGO

35-lecie Oddziału Małopolskiego PTI

Oddział Małopolski PTI świętował 18 listopada jubileusz 35-lecia. Gości przywitali Prezes Marian Bubak i Marek Valenta. Pierwsze wystąpienia przypominały historię oddziału –...
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast