Oddział Mazowiecki PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://www.mazowsze.pti.org.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
ul. Solec 38 lok. 103
00-394 Warszawa
NIP 522-000-20-38
tel/fax: 22 838 47 05

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
03 1090 1056 0000 0001 1121 2237

WŁADZE

Zarząd
Marcin Paprzycki – prezes
Tomasz Kulisiewicz – wiceprezes
Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz – skarbnik
Andrzej Dyżewski – sekretarz
Anna Andraszek – członek Zarządu
Jarosław Deminet – członek Zarządu
Małgorzata Kalinowska-Iszkowska – członek Zarządu
Kamil Sitarski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Paweł Sawicki – przewodniczący
Teresa Hulanicka-Michalak
Ewa Mizerska

Sąd Koleżeński
Zbigniew Kaliszyk – przewodniczący
Andrzej Król
Wiesław Paluszyński

INFORMACJE Z ODDZIAŁU MAZOWIECKIEGO

Cyberbezpieczeństwo i certyfikacja – lutowy Klub Informatyka

Oddział Mazowiecki PTI zaprasza na kolejny Klub Informatyka, który odbędzie się 25 lutego (wtorek), w siedzibie NASK w Warszawie (ul. Kolska 12,...
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast