Oddział Świętokrzyski PTI
PODSTAWOWE DANE

Adres do korespondencji i kontaktu:
Oddział Świętokrzyski Polskiego Towarzystwa Informatycznego
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych
ul. Jagiellońska 109a, 25-734 Kielce
tel: + 48 506-078-192

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
62 1090 1056 0000 0001 1121 2242

WŁADZE

Zarząd
Marcin Nowak – prezes Zarządu
Artur Tusień – wiceprezes
Rafał Kołodziejczyk – skarbnik
Jan Kocój – członek Zarządu
Michał Pańtak – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Ryszard Mężyk – przewodniczący
Maciej Kobryń
Robert Bańka

Sąd Koleżeński
Michał Kogut – przewodniczący
Daniel Mierzejewski
Roman Kutyna

INFORMACJE Z ODDZIAŁU ŚWIĘTKORZYSKIEGO
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast