Oddział Wielkopolski PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://www.pti.poznan.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
tel: 61 879 07 90, 61 665 29 22
email: kontakt[at]pti.poznan.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
43 1090 1056 0000 0001 1121 2196

WŁADZE

Zarząd
Andrzej Marciniak – prezes
Robert Wrembel – wiceprezes
Marek Węgrzyn – wiceprezes
Rafał Klaus – skarbnik
Adam Wojciechowski – sekretarz
Łukasz Grala – członek Zarządu
Mikołaj Morzy – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Idzi Siatkowski – przewodniczący
Bogdan Pilawski
Jerzy Stefanowski

Sąd Koleżeński
Ewa Łukasik – przewodnicząca
Filip Kolendo
Maciej Piernik

INFORMACJE Z ODDZIAŁU WIELKOPOLSKIEGO

World Computing Congress 2018

Oddział Wielkopolski PTI zaprasza do udziału w World Computing Congress 2018 (http://www.wcc2018.org), corocznym spotkaniu organizacji zajmujących się technologiami informacyjnymi z wszystkich krajów Europy. W...
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast