Oddział Zachodniopomorski PTI
PODSTAWOWE DANE

www: http://www.pti.szczecin.pl

Adres do korespondencji i kontaktu:
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel: 91-444-1901, 501-072-951, 605-686-797
email: bkrol[at]wneiz.pl

Konto: Santander Bank Polska 4 O/Warszawa
65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

WŁADZE

Zarząd
Tomasz Komorowski – prezes 
Barbara Królikowska – wiceprezes
Zdzisław Szyjewski – wiceprezes
Mirosław Zajdel – skarbnik, sekretarz
Maciej Godniak – członek Zarządu
Piotr Niemcewicz – członek Zarządu
Grzegorz Szyjewski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna
Agata Wawrzyniak – przewodniczący
Marek Mazur – sekretarz
Artur Kulpa

Sąd Koleżeński
Ireneusz Miciuła – przewodniczący
Mateusz Grzesiak – zastępca przewodniczącego
Tomasz Klasa

INFORMACJE Z ODDZIAŁU ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zmarł prof. Tadeusz Wierzbicki

Ze smutkiem zawiadamiamy, że wczoraj, 19 lutego zmarł w wieku 89 lat prof. Tadeusz Wierzbicki – członek-założyciel PTI, rektor Uniwersytetu Szczecińskiego (US) oraz założyciel...
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast