Beata Ostrowska – członek zarządu

mail: beata.ostrowska[at]pti.org.pl

Beata Ostrowska – absolwentka matematyki stosowanej (specjalizacja informatyka) na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (PŁ), ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i zarządzania (Executive MBA) na Uniwersytecie Łódzkim, studiów doktoranckich w zakresie informatyki na PŁ. Asystent w Instytucie Informatyki Wydziału FTiMS PŁ (1990-2004). Zajmowała się analizą wymagań, architekturą, projektowaniem, kodowaniem, testowaniem, wdrożeniem, utrzymaniem systemów informatycznych dla biznesu i ochrony zdrowia. Posiada certyfikaty: ISO IEC 15504 (egzamin ECQA), Querying Microsoft SQL Server 2012, Administering Microsoft SQL Server 2012 Database, Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012, REQB CPRE Foundation Level – Certified Professional for Requirements Engineering, PRINCE2 Foundation, Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer. Koordynator oraz ekspert w licznych projektach, w tym edukacyjnych; inżynier koordynator w zespole Doradcy Technicznego w projekcie e-Zdrowie; członek i przewodnicząca komisji branżowych zatwierdzającej standardy kompetencji zawodowych w ramach projektu „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców; recenzent standardów kwalifikacji zawodowych; ekspert RPO 2007-2013; rzeczoznawca MEN do spraw podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach. W latach 2011-2017 wiceprezes ds. finansowych Polskiego Towarzystwa Informatycznego, od 2017 roku członek Prezydium Zarządu; członek rady Polskiej Izby Firm Szkoleniowych; członek zarządu i rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej; członek zarządu i sekretarz Klubu 500 Łódź. Recenzent programu kształcenia w ramach projektu POWR.02.14.00-00-0001/16 „Modelowe programy kształcenia dla kwalifikacyjnych kursów zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym” dla kwalifikacji E11, E12, E13, E14, E16.Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2016 r., Brązowym Krzyżem Zasługi w 2004 r., Honorową Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej w 2015 r., Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. Posiada tytuł Ambasador Przedsiębiorczości Kobiet w 2014 r.

Sprawozdanie z działalności w ramach Zarządu Głównego PTI
2017-2018

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast