Grzegorz Szyjewski – członek zarządu

mail: grzegorz.szyjewski[at]pti.org.pl

Grzegorz Szyjewski jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku uzyskał tytuł doktora w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Był przedstawicielem Polski w międzynarodowej grupie strategicznej przy Radzie Europejskich Stowarzyszeń Informatycznych (CEPIS), zajmującej się tworzeniem standardów w zawodzie informatyka. Pełnił rolę polskiego koordynatora w międzynarodowym badaniu: „CEPIS e-Competence Benchmark”. Grzegorz Szyjewski pracuje na rzecz Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych. Odpowiada za: projektowanie, wdrażanie i eksploatację internetowego systemu do prowadzenia egzaminów i zarządzania certyfikacją na terenie Polski. Jest autorem systemu elektronicznego podręcznika exeBOOK. W 2017 roku został laureatem nagrody „Lider 20-lecia ECDL”.Dodatkowe doświadczenia zdobywał jako członek komitetów organizacyjnych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się zarządzaniem projektami, zarządzaniem procesami biznesowymi, zdalną identyfikacją i uwierzytelnianiem w systemach teleinformatycznych.Wśród aktywności statutowych na rzecz PTI na podkreślenie zasługuje między innymi zaprojektowanie i utworzenie tzw. „Wpłatomatu”, czyli systemu informatycznego wspomagającego podstawowe procesy Oddziału Zachodniopomorskiego, tj. aktualizację danych członkowskich, kontrolę stanu opłat składkowych i dokonywanie opłat drogą elektroniczną.

Sprawozdanie z działalności w ramach Zarządu Głównego PTI
2017-2018

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast