Jerzy Jaworowski – członek zarządu

mail: jerzy.jaworowski[at]pti.org.pl

Dr inż. Jerzy R. Jaworowski – absolwent Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Automatyki i Elektroniki Przemysłowej AGH, łącząc ją ze studiami doktoranckimi w zakresie automatyki i informatyki. W 1979 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie informatyki.
W 1981 roku przeszedł do nowo utworzonego Instytutu Informatyki AGH, obejmując w dwa lata później kierownictwo Zakładu Oprogramowania Systemowego. W tym okresie samodzielnie kierował szeregiem znaczących projektów badawczych i wdrożeniowych, realizowanych w zakresie systemów informatycznych dla potrzeb przemysłu. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 1984 roku.W 1990 roku odszedł z uczelni poświęcając się wyłącznie pracy zawodowej. Zajmując samodzielne stanowiska kierownicze prowadził w charakterze generalnego projektanta szereg dużych projektów instalacji i systemów informatycznych, realizowanych na zamówienie kontrahentów zagranicznych oraz systemów oprogramowania dla potrzeb sektora telekomunikacyjnego w kraju.W 2001 roku otrzymał propozycję objęcia stanowiska adiunkta w powstającym Instytucie Teleinformatyki Politechniki Krakowskiej. W 2004 zrezygnował z pracy zawodowej poza uczelnią, koncentrując się głównie na będącej pasją jego życia dydaktyce. Od 2012 roku jest prodziekanem d.s. ogólnych i dydaktyki na Wydziale Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Od 2017 członek Zarządu Oddziału Małopolskiego PTI oraz członek Prezydium ZG PTI.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast