Maciej Godniak – członek zarządu

mail: maciej.godniak[at]pti.org.pl

Absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Członek zwyczajny PTI od 2003 roku, członek Zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału PTI (w kadencjach 2005-2008, 2008-2011, 2017-2020); Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Zachodniopomorskiego PTI (w kadencjach 2011-2014, 2014-2017). Delegat na VIII, IX, X, XI i XII Zjazd PTI. Członek Zarządu Głównego PTI w XII i XIII Kadencji.
Brał udział w pracach Komitetu Organizacyjnego licznych konferencji PTI: Sejmik Młodych Informatyków (2006-2013, 2015), FedCSIS (2011), Systemy Czasu Rzeczywistego (2013), KKIO (2013, 2015).Uczestniczył w pracach Komitetu Organizacyjnego 35-lecia PTI oraz obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Był jednym z inicjatorów powołania Sekcji PTI ds. Edukacji Informatycznej oraz Informatyki w Zarządzaniu.Redaktor naczelny Biuletynu PTI. Przygotował redakcję techniczną i projekt graficzny publikacji: „30 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego”, „35 lat Polskiego Towarzystwa Informatycznego”, „Polskie Towarzystwo Informatyczne (1981-2017)”. Zaprojektował logo konferencji KKIO (2013, 2015), SCR (2013), SMI (2015), IwZ (2015, 2016), CMEE (2015), 35-lecia PTI oraz 70-lecia polskiej informatyki, sekcji PTI ds. Edukacji Informatycznej.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast