Marek Hołyński – wiceprezes ds. wydarzeń cyklicznych i współpracy z zagranicą

email: marek.holynski[at]gmail.com

Marek Hołyński po ukończeniu Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1970 roku pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, doktoryzując się w 1975 roku w Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN. W latach 1981-89 był profesorem Uniwersytetu Bostońskiego i równolegle samodzielnym pracownikiem naukowym Massachusetts Institute of Technology.

Lata 90-te spędził w Dolinie Krzemowej projektując graficzne stacje robocze oraz opracowując algorytmy grafiki komputerowej. Od 2008 roku dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych. Członek założyciel PTI wybrany do pierwszego Zarządu Głównego, prezes w kadencji 2008-2011.

Sprawozdanie z działalności w ramach Zarządu Głównego PTI
2017-2018
I półrocze 2019

 

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast