Tadeusz Kifner – członek zarządu
mail: tadeusz.kifner[at]pti.org.pl

Związany z IT, głównie w branży finansowej, od lat 90. Pracował na wielu stanowiskach skupiając się na: rozwoju oprogramowania, audycie IT, IT Governance i architekturze rozwiązań. Uczestniczył w projektach dla administracji publicznej i samorządowej związanych z rozwojem oprogramowania i wdrożeniem nowych usług oraz weryfikował stan wdrożenia usług informatycznych. Posiada doświadczenie jako niezależny doradca w obszarze zarządzania bezpieczeństwem informacji i zarządzania organizacjami IT. Prezes Oddziału Pomorskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz rzeczoznawca PTI nr 110. Absolwent Politechniki Gdańskiej i studiów MBA walidowanych przez RSM Erasmus University. Posiada szereg certyfikatów branżowych takich jak: TOGAF 9/8, Prince2, CISA, CGEIT, audytor ISO27001, ITIL Expert v3/Service Manager v2, Green Belt, Scrum/Agile. Opis doświadczenia zawodowego: https://www.linkedin.com/in/tadeuszkifner/

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast