Włodzimierz Marciński – prezes PTI


email: wlodzimierz.marcinskip[at]pti.org.pl

Pracując w Ministerstwie Spraw Zagranicznych był odpowiedzialny za informatyzację polskiej służby zagranicznej, w tym opracowanie kompleksowego systemu informatycznego obsługi wniosków wizowych oraz wdrożenia systemu informacyjnego Schengen.Od marca 1998 r do lipca 2004 r. pełnił funkcję I Radcy w Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie odpowiadał za proces negocjacji akcesyjnych w obszarze telekomunikacji, technologii informatycznych oraz społeczeństwa informacyjnego. Był długoletnim ekspertem w sprawach informatyki Rady Europy.Jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji (2004 -2008 r.) odpowiadał za zagadnienia informatyzacji administracji publicznej. W latach 2008-2011 pełnił funkcję dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA. Po powołaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji poświęcił się rozwojowi kadr IT w administracji publicznej. Od roku 2012 do 2017 pełnił funkcję Lidera Cyfryzacji w Polsce. Zainicjował powołanie Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych – zrzeszenia instytucji, firm oraz organizacji chcących współpracować na rzecz upowszechniania kompetencji cyfrowych. Był także członkiem dwóch kadencji Komitetu Informatyki PAN, a także członkiem zarządu Mazowieckiego Oddziału PTI. Poza obowiązkami związanymi z kierowaniem Polskim Towarzystwem Informatycznym prowadzi obecnie projekt Centrum Mistrzostwa Informatycznego, którego celem jest udzielanie wsparcia najzdolniejszej młodzieży oraz zaangażowanym edukatorom. Od wielu lat jest również członkiem rady programowej Forum Teleinformatyki.Za swoją działalność społeczną, na wniosek środowiska teleinformatycznego został w roku 2013 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Sprawozdanie z działalności w ramach Zarządu Głównego PTI
2017-2018
I półrocze 2019

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast