Zjazd delegatów PTI

Zjazd Delegatów to najwyższa władza Stowarzyszenia. Wybrani przedstawiciele oddziałów z całej Polski powołują władze naczelne – Prezesa i członków Zarządu Głównego. Delegaci mogą także wprowadzać zmiany w statucie definiującym sposób funkcjonowania Stowarzyszenia. Uchwały podjęte przez Delegatów obligują władze naczelne do podejmowania określonych kierunków działań.

Zjazd zwyczajny zwoływano jest co 3 lata po upłynięciu kadencji władz naczelnych. W wyjątkowych wypadkach zwołany może być także dodatkowo Zjazd Nadzwyczajny – na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, co najmniej 1/3 ogólnej liczby oddziałów lub co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków PTI.

najbliższy zjazd

W związku z zagrożeniem epidemicznym Zjazd Delegatów PTI w czerwcu 2020 r. odbędzie się w trybie zdalnym. Termin przesunięto na 27 czerwca. Uchwałę w tej sprawie Zarząd Główny PTI podjął 2 maja. Jednocześnie utrzymano wcześniej ustaloną liczbę delegatów z każdego z oddziałów. Podczas Zjazdu delegaci wybiorą Prezesa oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Informatycznego kolejnej kadencji.

Materiały zjazdowe pojawią się na stronie: https://xiii-zjazd.pti.org.pl/

poprzednie zjazdy
  • XII Zjazd Zwyczajny PTI, 24-25 czerwca 2017 r.: materiały;
  • XI Zjazd Zwyczajny PTI, 14 czerwca 2014 r.: materiały;

 

  • II Zjazd Nadzwyczajny PTI, 2 lipca 2016 r.: materiały;
  • I Zjazd Nadzwyczajny PTI, 21 marca 2015 r.: materiały;
Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast