Sekcja Cyberbezpieczeństwa

PODSTAWOWE DANE

Sekcja została powołana do życia uchwałą Zarządu PTI nr 102/IX/07 z dnia 2.06.2007.

Sekcja Bezpieczeństwa Informacji PTI jest interdyscyplinarnym forum skupiającym osoby fizyczne i organizacje zainteresowane pogłębianiem wiedzy i upowszechnianiem najlepszych praktyk z uwzględnieniem aspektów technicznych, organizacyjnych, społecznych i etycznych  bezpieczeństwa informacji.

Celami działania Sekcji są:

  • Wymiana doświadczeń i informacji sprzyjających zapewnieniu szeroko pojętego bezpieczeństwa informacji w systemach informacyjnych oraz organizacjach, których rozwój zależy od nowoczesnych technik przetwarzania informacji
  • Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz nauka i edukacja.

Sekcja osiąga swoje cele przez :

  • organizowanie konferencji;
  • organizowanie odczytów, szkoleń, stażów z zakresu projektowania systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • opracowywanie i upowszechnianie minimalnych wymagań dla szkoleń z zakresu BI
  • stworzenie i utrzymywanie witryny internetowej
  • ułatwianie współpracy użytkowników z firmami
  • opracowywanie ekspertyz, opinii i stanowisk w zakresie BI
  • promowanie nowoczesnych technik i rozwiązań organizacyjnych.

Regulamin Sekcji
Regulamin Sekcji Cyberbezpieczeństwa (d. Sekcji Bezpieczeństwa Informacji)

ZARZĄD SEKCJI
Andrzej Niemiec – przewodniczący

Bolesław Szomański wiceprzewodniczący
Jacek Gruber wiceprzewodniczący
Janusz Żmudziński sekretarz
Adrian Kapczyński

KONTAKT I KANAŁY KOMUNIKACJI
INFORMACJE Z SEKCJI BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Debata o cyberbezpieczeństwie z udziałem przedstawicieli PTI

Zachęcamy do lektury bardzo ciekawej debaty moderowanej przez Janusza Żmudzińskiego – specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa i członka Zarządu PTI. Podczas rozmowy poruszano wiele ważnych kwestii – m.in. niedobór...