Sekcja Edukacji Informatycznej

PODSTAWOWE DANE

Sekcja została powołana na mocy uchwały nr 088/XI/12 z dnia 13.10.2012.

Regulamin Sekcji:
Regulamin Sekcji ds. Edukacji Informatycznej

ZARZĄD SEKCJI

Anna Beata Kwiatkowska – przewodnicząca
Hanna Mazur wiceprzewodnicząca, reprezentowanie wszystkich interesów Sekcji w zastępstwie Przewodniczącej
Tomasz Klasa – sekretarz, dokumentacja Sekcji, sprawy oficjalnych komunikatów, czuwanie nad stroną Sekcji
Dariusz Stachecki – Prowadzenie spraw związanych z projektem Cyfrowa Szkoła
Piotr Bała – Prowadzenie sprawy związane z KRK, opiniowanie dokumentów i kontakt uniwersytet-szkoły-biznes
Wojciech Kulik – Prowadzenie spraw związanych z edukacją w kontekście ECDL
Elżbieta Bowdur – Organizatorka Zespołu ds. Edukacji Informatycznej w szkołach podstawowych
Piotr Kolniak – Organizator Zespołu ds. kształcenia zawodowego informatyków
Alicja Pituła – Organizatorka Zespołu ds. e-learningu
Anna Michalczyk – Organizatorka Zespołu ds. przygotowania informatycznego nauczycieli przedmiotów informatycznych
Zdzisław Babicz – Organizator Zespołu ds. przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnej technologii

kontakt i kanały komunikacji

Strona internetowa Sekcji
http://pti-edu.pti.org.pl

Kontakt do członków Sekcji
Anna Beata Kwiatkowska – email: abak[at]uni.torun.pl, tel: 602184813
Hanna Mazur – email: hanna.alicja[at]gmail.com
Tomasz Klasa – email: tomasz_klasa[at]o2.pl, tel: 608481735

INFORMACJE Z SEKCJI EDUKACJI INFORMATYCZNEJ

Podstawy programowania w języku Python – darmowy kurs dla maturzystek

Sekcja Informatyki Szkolnej oraz Oddział Małopolski PTI zapraszają do zapoznania się z bezpłatnym kursem online „Girls Go IT: Podstawy programowania w języku Python” przeznaczonym...