Sekcja Informatyki Szkolnej

PODSTAWOWE DANE

Sekcja Informatyki Szkolnej została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 048/XIV/21 z 25.09.2021

Cele:

  • Wsparcie nauczycieli informatyki w rozwoju kompetencji, podnoszenia
    kwalifikacji i aktualizowania wiedzy i umiejętności w nauczanej dziedzinie.
  • Prowadzenie mentoringu.
  • Wzmacnianie metodyki pracy z uczniem zdolnym.
  • Propagowanie konkursów, zawodów i olimpiad informatycznych.
  • Współpraca w ramach organizacji konkursów, zawodów i olimpiad
    informatycznych organizowanych przez PTI.
  • Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

Regulamin Sekcji Regulamin Sekcji Informatyki Szkolnej

 

ZARZĄD SEKCJI

Beata Chodacka – przewodnicząca
Elżbieta Bowdur – wiceprzewodnicząca
Anna Wrzeciono – członek zarządu
Adam Jurkiewicz – członek zarządu

kontakt i kanały informacyjne

Strona sekcji
https://sis.pti.org.pl/

Profil na Facebooku
https://www.facebook.com/sispti

Kontakt mailowy:
sis[at]pti.org.pl 

INFORMACJE Z SEKCJI INFORMATYKI SZKOLNEJ

Laboratoria Przyszłości w praktyce – konferencja ORE i PTI

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza kadrę kierowniczą szkół podstawowych z całej Polski na konferencję "Laboratoria Przyszłości w praktyce", która odbędzie się 9-10 grudnia...