Sekcja Informatyki w Zarządzaniu

PODSTAWOWE DANE

Sekcja Informatyki w Zarządzaniu została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 022/XII/14 z dnia 25 października 2014 r.

Regulamin Sekcji
Regulamin Sekcji Informatyki w Zarządzaniu

ZARZĄD SEKCJI

Tomasz Komorowski – przewodniczący
Leszek Maciaszek
Ludosław Drelichowski
Jerzy Kisielnicki
Tomasz Klasa

kontakt i kanały komunikacji

Strona internetowa Sekcji
https://siz.pti.org.pl/

Kontakt do członków Sekcji
Tomasz Komorowski – email: tomekkom[at]gmail.com

INFORMACJE Z SEKCJI INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU

Spotkanie przewodniczących sekcji tematycznych PTI w dniu 16 marca 2019 r.

W dniu 16 marca br. w siedzibie PTI  Prezes Włodzimierz Marciński spotkał się z Przewodniczącymi  działających w PTI sekcji tematycznych.  Udział, osobisty bądź zdalny...