Sekcja informatyków administracji publicznej PTI

PODSTAWOWE DANE

 

Sekcja Informatyków w Administracji Publicznej została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 131/XII/17 z dnia 04 marca 2017 r.

Cele:

 • podnoszenie etosu zawodu informatyka w administracji publicznej,
 • integracja środowiska informatyków administracji publicznej,
 • umocnienie pozycji informatyków w jednostkach administracji publicznej,
 • promowanie doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu zarządzania systemami i działami informatyki,
 • działania na rzecz wpisania do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności zawodu informatyka,
 • zdefiniowanie praw i obowiązków oraz zakresu ochrony specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem i utrzymaniem systemów teleinformatycznych

Środki działania:

 • promowanie dobrych praktyk i rozwiązań organizacyjnych w obszarze informatyki dla administracji publicznej,
 • stworzenie i utrzymanie platformy informatycznej, przeznaczonej dla członków i sympatyków SIAP, służącej prezentacji wiedzy oraz ułatwiającej wymianę doświadczeń,
 • prowadzenie badań dotyczących zadań działów informatyki w urzędach i wykorzystania infrastruktury informatycznej,
 • opracowywanie opinii, stanowisk i rekomendacji w zakresie zastosowania informatyki, zgodnie z zasadami obowiązującymi w PTI,
 • opracowywanie i upowszechnianie ścieżek rozwoju zawodowego informatyków w sektorze publicznym,
 • opracowywanie i upowszechnianie minimalnych wymagań dla systemów informatycznych stosowanych w podmiotach publicznych,
 • opiniowanie aktów prawnych z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych.

Regulamin Sekcji
Regulamin Sekcji Informatyków Administracji Publicznej

ZARZĄD SEKCJI

Adam Mizerski – przewodniczący
Jacek Orłowski – wiceprzewodniczący
Tomasz Grzywna – sekretarz

kontakt i kanały informacyjne

Strona internetowa Sekcji
https://siap.pti.org.pl/

Profil na Facebooku
https://www.facebook.com/groups/siappti/

Cykliczne wideokonferencje na Skype
https://siap.pti.org.pl/spotkania-sekcji#wideokonferencje

Kontakt do członków Sekcji
Jacek Orłowski – email: siap[at]pti.org.pl

INFORMACJE Z SEKCJI INFORMATYKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Spotkanie przewodniczących sekcji tematycznych PTI w dniu 16 marca 2019 r.

W dniu 16 marca br. w siedzibie PTI  Prezes Włodzimierz Marciński spotkał się z Przewodniczącymi  działających w PTI sekcji tematycznych.  Udział, osobisty bądź zdalny...