Sekcja terminologiczna PTI

PODSTAWOWE DANE

Sekcja Terminologiczna została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 180/X/11 z dnia 02 kwietnia 2011 r.

Cele
Celem działania sekcji jest promowanie poprawności polskiego słownictwa informatycznego. Zamierzeniem jest formułowanie wniosków kierowanych do profesjonalistów oraz gremiów opiniotwórczych i zajmujących się opracowywaniem standardów.

Środki działania
Konferencje własne, konferencje pod patronatem sekcji, dyskusje wirtualne

Regulamin Sekcji
Regulamin Sekcji Terminologicznej

ZARZĄD SEKCJI

Andrzej Dyżewski – przewodniczący

kontakt i kanały komunikacji

Lista dyskusyjna Sekcji
dostępna w sposób bierny bez potrzeby logowania http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti ; dla chcących zapisać się: wystarczy wysłać pusty emaill pod adres: st-pti-subscribe[at]tldp.org

Grupa otwarta PTI – Polskie Słownictwo Informatyczne, w portalu FB
https://www.facebook.com/groups/PTI2PSI/

Kontkat do członków Sekcji:
Andrzej Dyżewski – email: ady.dlapti[at]gmail.com

INFORMACJE Z SEKCJI TERMINOLOGICZNEJ

Polszczyzna w dobie cyfryzacji

Sekcja Terminologiczna PTI donosi, że tegoroczne Forum Kultury Słowa ogniskowało się wokół tematyki „Polszczyzny w dobie cyfryzacji”. Obrady toczyły się w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana...