Członkowie Honorowi

1. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu Głównego PTI nadaje Zjazd Delegatów PTI osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki lub Towarzystwa.
2. Członkiem honorowym może być osoba nie mająca obywatelstwa polskiego.
3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Członkostwa honorowego pozbawia Zjazd Delegatów PTI na wniosek Zarządu Głównego PTI.

Polskie Towarzystwo Informatyczne chlubi się obecnością w swoim składzie kilkunastu Członków Honorowych:

Profesor zwyczajny w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Sekcji Informatyki w Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea). Członek założyciel PTI, członek Prezydium Zarządu Głównego (1981-1987), prezes Zarządu Głównego (1987-1993)…
więcej…

Matematyk i informatyk specjalizujący się w inżynierii oprogramowania, sieciach i systemach rozproszonych; doktor nauk matematycznych. Działacz opozycji demokratycznej w PRL…
więcej…

Fizyk, informatyk, a w wyniku wymogów czasu i z charakteru także współtwórca i zarządzający organizacjami gospodarczymi i finansowymi. Magisterium z zakresu fizyki teoretycznej obronił z wyróżnieniem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii…
więcej…

Specjalista od grafiki komputerowej, brał udział w tworzeniu standardu OpenGL oraz komputerów graficznych w Dolinie Krzemowej, popularyzator informatyki, wiceprezes Telewizji Polskiej S.A. ds. nowych technologii (2004-2006)…
więcej…

Informatyk, menedżer, działacz gospodarczy i społeczny. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (rok 1972). Ma stopień naukowy doktora nauk technicznych (1978 rok). Był adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej…
więcej…

Urodził się w 1931 roku w Warszawie. Po ukończeniu w 1956 roku studiów na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej rozpoczął pracę zawodową w Zakładzie Telewizji Instytutu Łączności w Warszawie. W roku 1959 otrzymał propozycję przejścia do Zakładu Aparatów…
więcej…

Informatyk, wykładowca akademicki, profesor nauk technicznych, działacz społeczny. W 1964 ukończył studia magisterskie z zakresu matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni uzyskiwał stopnie naukowe doktora (1972)…
więcej…

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności „Maszyny Matematyczne” w 1972 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, kolejno jako asystent, starszy asystent i adiunkt…
więcej…

Specjalista w dziedzinie systemów wyszukiwania informacji i projektowania baz danych. Profesor Politechniki Wrocławskiej. Absolwent matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk matematycznych (specjalność informatyka)…
więcej…

Matematyk i informatyk. Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunku Matematyka, specjalizacji Metody Numeryczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę zawodową, którą rozpoczęła w 1969 roku związała z Gdańskiem, z polskim przemysłem okrętowym…
więcej…

Prof. dr hab. inż. Marian Noga pracował w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. W 1961 r. ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (WEGiH) AGH. W 1969 r. obronił doktorat…
więcej…

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej, gdzie specjalizował się w zakresie ekonomiki, planowania i organizacji przemysłu budowy maszyn, poznając wczesne komputery Odra-1013, ICT-1300 i UMC-1…
więcej…

Informatyk, elektronik, menedżer, dziennikarz, działacz gospodarczy i społeczny. Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskie na specjalności aparatura elektroniczna. Ukończył również podyplomowe studia z zakresu konsultingu w SGH oraz bezpieczeństwa państwa w Akademii Obrony Narodowej…
więcej…

Ukończył matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego, doktoryzował się na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, habilitację uzyskał w 1993 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego…
więcej…

Informatyk, biocybernetyk, automatyk. Ważniejsze daty: Urodzony 1947, ukończone studia 1971, doktorat 1975, habilitacja 1980, tytuł profesora 1986, stanowisko profesora zwyczajnego 1991. Zainteresowania naukowe: komputerowe metody przetwarzania, analizy…
więcej…

Janusz Trawka pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły (KISS). Był również śląskim Koordynatorem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych…
więcej…

Z wykształcenia był astronomem, ukończył Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa w 1960 r. Bezpośrednio po studiach odbył staż w obserwatorium radioastronomicznym w Jodrell Bank w Wielkiej Brytanii. Zapoznał się tam z programowaniem, symulując…
więcej…

Ukończył studia matematyczne na UAM w 1969 r. oraz na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej (PP) w 1971 r., na którym też obronił doktorat w 1974 r. (promotor: Zdzisław Bubnicki) i uzyskał habilitację w 1977 r. Tytuł profesora nadzwyczajnego n.t. otrzymał w 1983 r., a tytuł profesora zwyczajnego n.t. w 1988…
więcej…

Studia magisterskie ukończył na Wydziale „Elektrycznym” AGH (1971), a w roku 1976 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na tym samym Wydziale. Kolejno pracował na AGH w Instytucie Automatyki (od 1975), a później w Instytucie Informatyki (od momentu jego powstania…
więcej…

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast