Alicja Myszor

Matematyk i informatyk. Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, kierunku Matematyka, specjalizacji Metody Numeryczne Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracę zawodową, którą rozpoczęła w 1969 roku związała z Gdańskiem, z polskim przemysłem okrętowym.

W czasie studiów zdobyła teoretyczne i praktyczne wiadomości z zakresu metod numerycznych i programowania w kilku językach: emc UMC-1, W-20, ALGUM, MOST-1, Algol-60. Były to początki powstawania u nas pierwszych maszyn liczących, tworzenia się zalążków polskiej informatyki, kształcenia specjalistów.

Po przedstawieniu pracy magisterskiej, ocenionej na „bardzo dobry”, oraz po złożeniu egzaminu magisterskiego również z wynikiem „bardzo dobry”, w dniu 25 czerwca 1969 roku uzyskała dyplom magistra matematyki.

Pracę zawodową związała z Gdańskiem, z polskim przemysłem okrętowym, ponieważ tam było już zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny szeroko pojętej informatyki. 3 października 1969 roku rozpoczęła pracę w Centralnym Ośrodku Konstrukcyjno-Badawczym (COKB) w Gdańsku. 1 kwietnia 1971 roku utworzono Centrum Techniki Okrętowej (CTO), do którego włączono COKB. Następnie z dniem 30 września 1971 roku powołany został Zakład Informatyki Przemysłu Okrętowego (ZIPO), w którym na mocy porozumienia CTO-ZIPO, została zatrudniona i pracowała tam kilkanaście lat – do maja 1983 roku.

Zakład Informatyki Przemysłu Okrętowego był prekursorem i koordynatorem rozwoju informatyki w przemyśle okrętowym – polskich stoczniach i kilkunastu przedsiębiorstwach wyposażenia okrętowego. Ośrodek rozwijał się bardzo dynamicznie, co roku zatrudniał ponad dwudziestu absolwentów wyższych uczelni z całej Polski, najczęściej matematyków i fizyków. Praca w ZIPO to wyjątkowy czas w życiu zawodowym – to okres bardzo intensywnej zawodowej nauki, egzaminów, szkoleń, a także tworzenia i realizacji pierwszych, zintegrowanych systemów informatycznych z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem. ZIPO już wtedy wyposażone było w nowoczesne komputery angielskiej firmy ICL System 4-50/70, ICL 2903, Logabax 5200. Pracując na kolejnych stanowiskach: programisty, Kierownika Zespołu Projektowania SI, Głównego Specjalisty ds. Projektowania Systemów oraz Głównego Projektanta Systemów EPD, zdobyła bardzo dobre przygotowanie zawodowe w opracowywaniu, wdrażaniu oraz zarządzaniu dużymi projektami informatycznymi oraz zespołami ludzkimi. Te lata pracy zawodowej to duży wkład osobisty i zaangażowanie w pierwsze zastosowania i rozwój technologii informatycznych w polskich przedsiębiorstwach.

Od 1984 do 2007 roku  pracowała w Centrum Techniki Okrętowej w Gdańsku – firmie, której pierwszoplanowym celem było pobudzanie i wspieranie innowacyjności przemysłu okrętowego działalnością badawczo-rozwojową, projektową i informacyjną. Jako Główny Specjalista ds. Informatyki i jednocześnie Kierownik Działu Informatyki, odpowiadała i realizowała strategię firmy w obszarze rozwoju i zastosowań środków informatyki, umożliwiającej współpracę z partnerami, pozyskiwanie oraz realizację złożonych kontraktów krajowych i zagranicznych. Zostały wówczas zinformatyzowane wszystkie trzy Zakłady firmy, Ośrodki oraz Działy we wszystkich obszarach działalności: zarządzaniu firmą, prowadzeniu badań naukowo-badawczych oraz projektowaniu. Procesy te wspomagane były nowoczesnymi środkami informatyki oraz technologiami informatycznymi, umożliwiającymi planowanie, realizację, monitorowanie rozliczanie oraz raportowanie pracy, a także zarządzanie wiedzą – bardzo istotnym zasobem tej firmy. Nie byłoby to możliwe bez jej bliskiej współpracy z Politechniką Gdańską i prowadzoną w jej ramach Trójmiejską Akademicką Siecią Komputerową (TASK) w zakresie pozyskania, projektowania i budowy infrastruktury technologicznej. Umożliwiło to pełny dostęp do Internetu dla CTO oraz innych przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z nami. Zbudowana została zintegrowana sieć komputerowa, obejmującą trzy lokalizacje CTO, podzielona na mniejsze sieci lokalne przy użyciu struktury VLAN. Architektura sprzętowa została dostosowana do wymogów aplikacji oraz aparatury naukowo-badawczej –producenci sprzętu to głównie Silicon Graphisc, SUN, Compaq, Cisco. Bezpieczeństwo sieci zapewniały urządzenia FireWall, była pełna ochrona antywirusowa oraz ochrona zasilania sieci – UPS-y centralne.

Na podstawie regulaminu Rady Naukowo-Technicznej CTO została powołana na członka Rady Naukowo-Technicznej CTO na okres kadencji Rady w latach 1996-1999.

W uznaniu dla osiągnięć uzyskanych dzięki zastosowaniu technologii informatycznych, w 2002 roku Centrum Techniki Okrętowej zostało nominowane do tytułu „Lider Informatyki 2002” w kategorii „Przemysł” w VI edycji konkursu organizowanego przez czasopismo „ComputerWorld – Tygodnik Menedżerów i Informatyków”. Odbyły się wówczas ciekawe konferencje, powstały artykuły z udziałem osób odpowiedzialnych za informatykę w nominowanych instytucjach (Raport ComputerWorld październik 2002 – artykuły „Na lądzie i morzu”, ”Innowacyjność kluczem do sukcesu”).

Od 1984 roku, drugą pasją, równoległą z pracą zawodową jest działalność społeczna w Polskim Towarzystwie Informatycznym (PTI). Aktywnie pracowała w Kole Gdańskim PTI i  z chwilą powstania w 2005 roku – w Oddziale Pomorskim PTI. Współorganizowała kilka edycji konferencji w Juracie: ”Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach”, Krajową Konferencję Inżynierii Oprogramowania w Gdańsku, ”Czwartkowe Śniadania Informatyczne” oraz liczne seminaria i spotkania.

Aktywnie pracowała w trzech kolejnych kadencjach Zarządu Głównego (1992-2008), w dwu ostatnich pełniła funkcję wiceprezesa ds. członkowskich, a następnie wiceprezesa ds. finansowych. Była to działalność związana z pozyskiwaniem nowych członków, upowszechnianiem informatyki, organizacją kongresów, konferencji i spotkań o charakterze szkoleniowym, konkursów na dzieci i młodzieży. Niosła aktywną pomoc innym środowiskom przy zakładaniu Kół i Oddziałów (m.in. w Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi). Opiniowała wiele wniosków kandydatów do PTI.

Od 1997 roku była inicjatorem, egzaminatorem i Regionalnym Koordynatorem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence), którego propagowaniem i wdrożeniem na terenie Polski od tego roku zajmuje się Polskie Towarzystwo Informatyczne, poprzez Polskie Biuro ECDL.

Propagowała ideę ECDL w Polsce od początku jego istnienia. Współpracowała ze szkołami różnych szczebli nauczania, młodzieżą i nauczycielami w zakresie promocji, organizacji szkoleń i egzaminów, których zdanie umożliwia uzyskanie wybranego certyfikatu ECDL. Organizowała i wspomagała wszelkiego rodzaju spotkania, konkursy szkolne sprawdzające wiedzę i praktyczne umiejętności w korzystaniu z technik komputerowych. To niewymierna, ciągła praca, ale przynosząca wiele zadowolenia z radości opiekunów i uczniów, którym wręcza się certyfikaty ECDL.

Zadowolenie z pracy oraz wymierne osiągnięcia związane z pracą zawodową i społeczną, w dużej mierze zawdzięcza mądrym i przyjaznym ludziom, których spotyka na swoich ścieżkach życia, ponieważ często jest to praca zespołowa.

Przyznane wyróżnienia to: 2005 r. – Srebrny Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP za zasługi dla rozwoju informatyzacji w Polsce; 2008 r. – Członkostwo Honorowe PTI, przyznane przez Zjazd Delegatów osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki lub Towarzystwa; 2007 r. – dyplom uznania dla Koordynatora Regionalnego za istotny wkład pracy w rozwój ECDL z okazji     X-lecia ECDL w Polsce; 2011 r. – Medal XXX-lecia PTI; 2014 r. – Statuetka „Wyróżniający się Regionalny Koordynator ECDL”; 2015 r. – Statuetka INFOSTAT za wybitny wkład pracy w działalność PTI i rozwój ECDL w Polsce; 2017 r. – Statuetka „Koordynator XX-lecia ECDL”, 2018 r. – Medal 70-lecia Polskiej Informatyki, za szczególne zasługi dla jej rozwoju, nadany przez Kapitułę PTI.