Jan Madey

Informatyk, wykładowca akademicki, profesor nauk technicznych, działacz społeczny. W 1964 ukończył studia magisterskie z zakresu matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni uzyskiwał stopnie naukowe doktora (1972) i doktora habilitowanego (1979). Postanowieniem Prezydenta RP z 20 sierpnia 2001 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w zakresie informatyki i inżynierii oprogramowania. Prawie dziesięć lat spędził jako wykładowca i badacz w ośrodkach naukowych Europy i Ameryki Północnej. Zawodowo od ukończenia studiów związany z Uniwersytetem Warszawskim, przeszedł całą karierę zawodową od asystenta do profesora zwyczajnego w Instytucie Informatyki i w Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji. W 1988 został kierownikiem Zakładu Systemów Operacyjnych w Instytucie Informatyki. Był dyrektorem tegoż Instytutu (1984–1996), prodziekanem Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW (1993–1996) i prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego (1996–2002). Był autorem pierwszych w Polsce podręczników języków Algol 60 i Pascal oraz autorem metodyki ich nauczania. Swoje prace publikował w takich czasopismach jak m.in. „IEEE Transactions on Software”, „Bio-Algorithms and Med-Systems”, „Information Processing Letters” oraz „Software – Practice and Experience”[5][6][7]. Obejmował liczne funkcje naukowe, społeczne i doradcze, m.in.:

  • wiceprzewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • członka Rady Informatyki przy Prezesie Rady Ministrów,
  • przewodniczącego Zespołu Specjalistycznego ds. Infrastruktury Informatycznej,
  • przewodniczącego Rady ds. Informatyzacji Edukacji,
  • członka Wydziału IV – Nauk Technicznych, Komitetu Informatyki PAN,
  • przewodniczącego zarządu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci,
  • skarbnika Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego,
  • członka Akademii Inżynierskiej w Polsce.

Postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego z 29 września 2011, za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i społecznej, został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 19 czerwca 2001, za wybitne zasługi w działalności na rzecz dzieci, Aleksander Kwaśniewski nadał mu Krzyż Oficerski tego orderu. Został uhonorowany także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest laureatem m.in. Nagrody im. Marka Cara i nagrody Info Star. Otrzymał również Medal 70-lecia Polskiej Informatyki, przyznany przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Informatycznego w 2018. Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Madey