Janusz Dorożyński

Dr inż. Janusz Dorożyński jest absolwentem (1980 r.) Moskiewskiego Instytutu Subtelnej Technologii Chemicznej im. Łomonosowa (obecnie część Moskiewskiego Uniwersytetu Technologicznego). W 1984 r. na tej uczelni uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy o modelowaniu komputerowym procesów technologicznych. W dalszej pracy zawodowej związany z informatyką, zarówno jako zatrudniony w sektorze przedsiębiorstw informatycznych, jak i jako wykładowca akademicki. Był pracownikiem m.in. Zakładu Informatyki KP „Huta Stalowa Wola”, spółek Prokom Software SA (Bydgoszcz, W-wa), ZETO SA w Poznaniu, ZETO Bydgoszcz SA, Asseco Data System SA.  W spółkach ZETO odpowiadał za wypracowanie strategii rozwoju nowoczesnego modelu informatyki – outsourcingu/przetwarzania chmurowego w zakresie bezpieczeństwa informatycznego. Prowadził działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych w firmie NorSta (Stalowa Wola) i NoriSta (Bydgoszcz). Współpracował z WSB w Toruniu, Wydział w Bydgoszczy. Obecnie jest zatrudniony w Instytucie Informatyki UKW w Bydgoszczy jako adiunkt badawczo-dydaktyczny, a także w Bydgoskim Klastrze Informatycznym jako zastępca dyrektora.

W trakcie pracy zawodowej pełnił role wykonawcze – programisty, projektanta, analityka, wdrożeniowca – na platformach systemowych m.in. IBM OS/360 MFT/MVT, MVS, OS/390, z/OS; MS DOS/Windows; Linux. Sprawował także funkcje zarządcze – kierownika pracowni, działu, dyrektora pionu, oddziału, pełnomocnika zarządu. W ostatnim czasie pracuje także jako dydaktyk. Tworzył systemy zarządzania w przedsiębiorstwach informatycznych zgodne z normami ISO 9001, 27001 oraz z metodyką BITI (ITIL v2). Posiada certyfikaty ITIL v2 i PRINCE2.

Dr Dorożyński od 2003 roku działa aktywnie w internetowym przedsięwzięciu Wikipedia jako Ency. Jest jednym z najbardziej rozpoznawanych uczestników jej polskiego rozdziału, który od dłuższego czasu stanowi dziesiątą co do wielkości sieciową encyklopedią na świecie. W jej ramach zajmuje się nie tylko hasłami z zakresu informatyki, ale również z dziedzin społecznych, historii Polski oraz stosunków polsko-rosyjskich. Jest autorem i opiekunem ważnych haseł polskiej Wikipedii, ma na swoim koncie prawie 5000 edycji merytorycznych. Działa również w stowarzyszeniu Wikimedia Polska, współpracuje z wikipedianami z Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Białorusi, m.in. wspierając ich udział w konferencjach organizowanych w Polsce, jak np. światowa konferencja Wikimedia 2010 w Gdańsku czy konferencja CEE 2017 dla Europy Środkowej i Wschodniej.

Od 1985 roku jest członkiem PTI, któremu poświęca znaczącą część swojej działalności społecznej. Członkostwo w Towarzystwie traktował jako wyróżnienie i zobowiązanie do aktywności. Założył Koło PTI w Stalowej Woli i był jego przewodniczącym, działał następnie w Oddziale Wielkopolskim, a obecnie Kujawsko-Pomorskim. Delegat zjazdów PTI w 1987, 1990, 1993, 2002, 2005, 2008, 2011, 2014 i 2017. Pracował w ramach kilku zespołów Towarzystwa, opracowujących strategię oraz zapisy statutowe i regulaminowe. Był m.in. wnioskodawcą wprowadzenia do statutu zapisów o możliwości organizacji zgromadzeń PTI, w tym zjazdów, w trybie zdalnym (statut 2014) oraz zainicjował zapisy o systemie potwierdzania kwalifikacji i umiejętności informatycznych (statut 2017). W dorobku kol. Dorożyńskiego jest też m.in. aktywna praca społeczna w charakterze sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej VIII kadencji (2002‑2005) i członka Zarządu Głównego PTI ds. informatyzacji (kadencja 2008-2011), wiceprezesa PTI (kadencje 2011-2014, 2014-2017 i 2017-2020). Brał udział (2003 r.) w opracowaniu stanowiska PTI w sprawie propozycji dyrektywy unijnej dotyczącej zdolności patentowej wynalazków realizowanych za pomocą komputera, co przyczyniło się do zaniechania wprowadzenia tej dyrektywy. Przez wiele lat był zaangażowany w problematykę prawa autorskiego na programy komputerowe, począwszy od udziału w spotkaniu PTI w Krakowie w 1988 r. poświęconemu temu zagadnieniu (jeszcze w okresie sprzed przemiany ustrojowej). Działania środowiska w tym zakresie przyczyniły się do przyjęcia aktualnej ustawy o prawach autorskich.

Kol. Janusz Dorożyński działa nie tyko z pozycji władz głównych PTI. Szczególnie wysoko ceniony jest przez członków Oddziału Kujawsko-Pomorskiego, w którym od wielu lat aktywnie angażuje się w umacnianie współpracy środowiska bydgoskiego i toruńskiego. Łączy je swoją obecnością na wydarzeniach organizowanych w obydwu regionach, takich jak: Bydgoski Hackathon, konferencja Informatyka w Edukacji, spotkania wigilijne i wiele innych. Jednocześnie skutecznie zabiega o obecność pozostałych członków Oddziału na tych wydarzeniach. Swoimi kompetencjami informatycznymi i gruntowną znajomością zasad funkcjonowania Towarzystwa wspiera działania Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego oraz wszystkich członków PTI w Polsce, co było widoczne przy organizacji wielu Walnych Zjazdów Delegatów, Zjazdów Nadzwyczajnych i spotkań strategicznych. Jest wspaniałym, wrażliwym kolegą, który potrafi umacniać ducha Towarzystwa, ma wyjątkowy talent do efektywnego łagodzenia wszelkich towarzyskich sporów, a szczerym uśmiechem dodaje dobrej energii do działania jego członkom.